Projekt

Montaż masztu flagowego na rondzie Tkaczy Zduńskowolskich w Zduńskiej Woli

wartość projektu: 1 230 000,00 zł

wartość dofinansowani: 969 000,00 zł

Rondo-1-2 1 (1)

Nagłówek

Celem strategicznym przedsięwzięcia jest włączanie i różnorodność poprzez rozwijanie kompetencji kluczowych w zakresie kompetencji społecznych, osobistych i kulturowych, rozumienia i korzystania z informacji oraz wielojęzyczności. Do zaplanowanego celu należy ponadto działanie na rzecz młodzieży o zmniejszonych szansach, rozwijanie współpracy międzynarodowej oraz wzrost kompetencji kadry pedagogicznej i zarządzającej. Tematem przewodnim projektu jest popularyzacja zdrowego stylu życia, opartego na właściwej higienie psychicznej (budowanie dobrych relacji społecznych, radzenie sobie ze stresem, świadome korzystanie z urządzeń cyfrowych), kształtowaniu własnej aktywności fizycznej, pielęgnowaniu pozytywnego nastawienia poprzez kontakt z naturą i kulturą, budowanie postaw proekologicznych.

Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie mogą w praktyce sprawdzić swoje możliwości językowe i organizacyjne oraz przekonać się, że są w stanie realizować działania mające charakter międzynarodowy.
Na czas mobilności zaplanowano 1 wyjazd, podczas którego uczniowie poznają zabytki, historię i kulturę Grecji. Planowane są również zajęcia z rówieśnikami ze szkoły w Katerini. Tematyka zajęć wiąże się z realizacją celów projektu. Przede wszystkim jednak uczniowie mają doskonalić własne kompetencje językowe w zakresie posługiwania się językiem angielskim.

Projekt zakłada między innymi organizację w roku szkolnym 2023/2024 12-dniowy wyjazd edukacyjny do Grecji 26-osobowej grupy uczniów z opiekunami. Wszyscy uczestnicy wyjazdu odbędą przygotowanie teoretyczne, szczególnie w zakresie języka angielskiego, kultury Grecji, technik opanowywania stresu i negatywnych emocji.
Uczniowie będą realizować zajęcia we współpracy z ich rówieśnikami z Katerini. Współpracując z uczniami z greckiej szkoły partnerskiej, będą mieli możliwość wzajemnego uczenia się  od siebie, doskonalenia umiejętności językowych, dzielenia się doświadczeniami, rozwijania aktywnych form spędzania czasu, zarówno na zasadach edukacji formalnej (zajęcia prowadzone w trakcie godzin szkolnych), jak i  na zasadach edukacji pozaformalnej (warsztaty, dyskusje, gry terenowe, zabawy, spacery, wycieczki edukacyjne).

Dumni ze Zduńskiej Woli

Tutaj jest potrzebny jakiś tekst

Pierwsze

w Polsce miasto

z powszechną
nauką programowania

Zduńska Wola
na szczycie

ONZ

 

Złota

nagroda

Innovations

2022

Innowacyjny
Samorząd

2022