Projekt

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) odbierają wszystkie śmieci, których nie można wyrzucać do koszy. To zarówno wielkie gabaryty, jak opony czy akumulatory.

wartość projektu: 1,33 mln zł

wartość dofinansowani: –

PSZOK

Budowa PSZOK

Nowoczesny PSZOK, który powstanie przy ulicy Sieradzkiej, zapewni zduńskowolanom wygodny sposób pozbycia się niechcianych przedmiotów. Zagwarantuje też takie gromadzenie odpadów, by nie szkodziły środowisku. PSZOK przyjmuje bowiem również środki ochrony roślin, przeterminowane leki, kwasy, detergenty czy substancje żrące.

Oto dokładna lista odpadów, które będzie można oddawać w nowym PSZOK:

 • przeterminowane leki,
 • odpady wielkogabarytowe,
 • odpady zielone,
 • odpady budowlane, poremontowe i rozbiórkowe,
 • zużyte opony,
 • elektrośmieci, czyli sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • baterie i akumulatory,
 • opakowania z papieru i tektury,
 • odpady opakowaniowe z metali i tworzyw sztucznych,
 • szkło opakowaniowe,
 • opakowania z tekstyliów,
 • opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone,
 • pojemniki pod ciśnieniem po aerozolach, zużyte lub przeterminowane gaśnice samochodowe i z gospodarstw domowych,
 • opony pojazdów osobowych, motocykli, rowerów,
  beton oraz gruz betonowy,
 • gruz ceglany,
 • zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, ceramiki, glazury, terakoty itp.,
 • szkło okienne, drzwiowe, bezbarwne, lustra,
 • odzież,
 • tekstylia,
 • rozpuszczalniki,
 • kwasy,
 • alkalia (substancje żrące),
 • odczynniki fotograficzne,
 • środki ochrony roślin zawierające substancje niebezpieczne,
 • świetlówki, świetlówki energooszczędne,
 • termometry rtęciowe,
 • urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne, np.: lodówki, chłodziarki,
 • limatyzatory domowe,
 • oleje spożywcze (przeterminowane zużyte),
 • przepracowane lub przeterminowane oleje silników samochodowych,
 • farby, farby drukarskie, tusze, tonery do drukarek zawierające substancje niebezpieczne,
 • kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne,
 • farby, farby drukarskie, tusze, tonery do drukarek,
 • kleje, lepiszcze i żywice,
 • detergenty zawierające substancje niebezpieczne,
 • detergenty,
 • leki,
 • akumulatory i baterie,
 • telewizory, monitory,
 • małe i duże urządzenia elektryczne i elektroniczne,
 • drewno zawierające substancje niebezpieczne,
 • drewno, tj. skrzynki drewniane, deski itp.,
 • odpady tworzyw sztucznych, np. wiadra, miski, zabawki, skrzynki, meble ogrodowe itp.,
 • odpady metali, np. ramy rowerowe, koła rowerowe, wieszaki, obudowy urządzeń, klamki, elementy metalowe itp.,
 • środki ochrony roślin niezawierające substancji niebezpiecznych,
 • inne odpady komunalne,
 • odpady wielkogabarytowe – meble,
 • odpady wielkogabarytowe – materace.

Pozwolenie budowlane dla tej inwestycji pozyskaliśmy w 2023 r. Jej zakończenie planowane jest w IV kwartale 2024. W tegorocznym budżecie miasta zaplanowano na budowę PSZOK nieco ponad 1,3 mln zł.

Dumni ze Zduńskiej Woli

Tutaj jest potrzebny jakiś tekst

Pierwsze

w Polsce miasto

z powszechną
nauką programowania

Zduńska Wola
na szczycie

ONZ

 

Złota

nagroda

Innovations

2022

Innowacyjny
Samorząd

2022