Miasto dla mieszkańców

1

Zduńska Wola wspiera życie rodzinne. Będziemy nadal finansować leczenie bezpłodności, a tworząc publiczny żłobek, ułatwimy młodym rodzicom godzenie rodzicielstwa z ambicjami zawodowymi. Na organizację żłobka zdobyliśmy już fundusze zewnętrzne.

2

Naszym priorytetem pozostaje wsparcie dzieci na każdym etapie ich rozwoju. Będziemy inwestować w przedszkola i szkoły podstawowe. Wszystkim uczniom zagwarantujemy naukę programowania jako drugiego języka. Będziemy inwestowali w nauczycieli, bo to nasz największy kapitał edukacyjny – zapewnimy im stypendia rozwojowe i nagrody za osiągane wyniki.

3

Miasto przyjazne rodzinie to również miasto aktywnych dziadków. Ceniąc ich wiedzę i doświadczenie, nadal będziemy rozwijać relacje międzypokoleniowe. Zapewnimy seniorom ulgi w dostępie do instytucji publicznych, będziemy zachęcać ich do aktywności fizycznej, zadbamy o profilaktykę zdrowotną i dostęp do lekarzy. Będziemy likwidować kolejne bariery architektoniczne i dostosowywać miasto do potrzeb osób w podeszłym wieku.

4

Otwieramy miasto na osoby niepełnosprawne. Będziemy dbać o ich potrzeby, projektując kolejne inwestycje, przebudowując istniejące obiekty i tworząc programy edukacyjne oraz aktywizujące.

5

Będziemy nadal otaczać opieką osoby w kryzysach. Jesteśmy społecznością odpowiedzialną za wszystkich jej członków. Będziemy nieść pomoc materialną i wsparcie mentalne zawsze, gdy będzie to potrzebne.

6

Gdy się mocno zintegrujemy, gdy wzajemnie będziemy znać swoje potrzeby i ograniczenia, będziemy bardziej odporni na kryzysy, które mogą przyjść z zewnątrz. Jak jest to ważne, pokazała zarówno pandemia koronawirusa, jak i wybuch pełnoskalowej wojny w Ukrainie.