Miasto wygodne do mieszkania

1

Naszym priorytetem pozostaje rozwój rynku nieruchomości. Będziemy realizować kolejne miejskie inwestycje budowlane (na wzór wybudowanego przez TBS bloku przy ul. Juliusza), by zwiększać pulę mieszkań dla osób, które nie mają zdolności kredytowej.

2

Będziemy analizować rozwój rynku nieruchomości i w miarę potrzeb będziemy wystawiać na sprzedaż działki miejskie pod duże inwestycje wielorodzinne. Ten model działania sprawdził się już w praktyce – dzięki niemu powstało osiedle Nowy Manhattan.

3

Zamierzamy kontynuować program Działka dla Młodych. Będziemy wyodrębniać z miejskich terenów kolejne parcele pod budowę domów jednorodzinnych, uzbrajać je i sprzedawać w otwartych przetargach, oferując je w atrakcyjnych cenach wywoławczych. Zwrócimy się do parlamentarzystów z propozycją zmian w prawie, by jeszcze bardziej ułatwić sprzedaż działek młodym zduńskowolanom.

4

Będziemy kontynuować remonty miejskich dróg. Jak dotychczas, kierując się czytelnymi kryteriami, będziemy przedstawiać długoletni harmonogram budów, by każdy mógł łatwo sprawdzić, kiedy prace planowane są w jego sąsiedztwie.

5

Każdy mieszkaniec będzie potrzebował kilkunastu minut, by dotrzeć do parku lub zieleńca, a także najważniejszych instytucji publicznych. Uspójnimy system ścieżek rowerowych, a transport kołowy w mieście spowolnimy, by zadbać o bezpieczeństwo pieszych, zwłaszcza dzieci.

6

Komunikacja miejska dla osób płacących podatki w Zduńskiej Woli będzie bezpłatna. To zapowiedź programowa sprzed pięciu lat. Nie udało się jej zrealizować w mijającej kadencji ze względu na drastyczny spadek przewozów w czasie pandemii koronawirusa oraz nagły wzrost cen paliw, spowodowany wojną w Ukrainie. Bezpłatną komunikację planujemy uruchomić od 2026 r.