Miasto zielone i uporządkowane

1

Program Stop Smog to niezmiennie nasz priorytet. Miejski program dopłat do wymiany źródła ciepła uruchomiliśmy zaraz po wygranych wyborach w 2019 r. i kontynuowaliśmy bez przerwy, nawet w okresie pandemii koronawirusa. Dzięki niemu do końca 2023 r. w całej Zduńskiej Woli zdemontowano 717 kopciuchów.

2

Nadal będziemy rozwijać sieć cieplną i przyłączać do niej m.in. miejskie kamienice. Każda taka inwestycja to od kilkunastu do kilkudziesięciu zezłomowanych pieców węglowych.

3

Zwiększamy ilość energii pozyskiwanej z własnych źródeł. Pracujemy już nad wyposażeniem w panele fotowoltaiczne wszystkich szkół i przedszkoli oraz tworzonego właśnie żłobka. Energią ze słońca zasilać będziemy też częściowo Zduńską Wodę.

4

Przebudujemy plac Wolności, czyniąc go wizytówką naszego miasta. Między ulicą Łaską a Sieradzką powstanie deptak obsadzany dorodnymi drzewami. Drogowcy rozbiorą parking przed Ratuszem i tu również przybędzie nasadzeń, klombów oraz rabat kwietnych. Będą ławki i leżaki oraz mała fontanna. Na tę inwestycję zdobyliśmy fundusze z budżetu państwa.

5

Remont przejdą następne miejskie kamienice. Przebudowy obejmą rekonstrukcję fasad, naprawę dachów i balkonów, wymianę drzwi i okien czy remonty klatek i korytarzy. Budynki podłączymy do sieci cieplnej i zlikwidujemy kolejne piece węglowe. Zagospodarujemy podwórka, obsadzając je drzewami, krzewami i kwiatami. Na remonty kamienic zdobyliśmy już fundusze europejskie.

6

Tworzymy nowy, miejski park. Powstanie jeszcze w tym roku na zaniedbanej działce pomiędzy ulicą Sieradzką a Kaczą, która stanowi część tzw. Trzech Koron. Będzie to miejsce pełne drzew, krzewów oraz kwietnych łąk. Nad rzeką Pichną powstaną dwa drewniane mostki. Na tę inwestycję także zdobyliśmy fundusze zewnętrzne.

7

Przebudujemy aleję Feliksa Rajczaka. Podobnie jak wcześniej skwer Pawła Królikowskiego, odczarujemy to miejsce zielenią. Powstanie tu zieleniec z trawnikami, drzewami, obfitymi krzewami i kwietnymi rabatami. Aleja będzie przyjazna dla osób z niepełnosprawnościami, rodziców z dziecięcymi wózkami i osób starszych.

8

Będziemy sukcesywnie zagospodarowywać kolejne miejskie nieużytki, tworząc zieleńce i tzw. parki kieszonkowe. Byliśmy jednym z pierwszych miast w Polsce, które uruchomiło Zielony Budżet. Nie tylko utrzymamy go, ale będziemy zwiększać jego wartość, by jeszcze bardziej angażować mieszkańców w realizację inicjatyw proekologicznych w naszym mieście.

9

Będziemy rozwijać Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, które stworzyliśmy, by uniezależnić miasto od dyktatu cenowego firm śmieciowych. Jeszcze w tym roku zbudujemy PSZOK do odbioru odpadów wielkogabarytowych. Mamy już fundusze na ten cel.